Gladiator är en specialfond enligt enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden riktar sig till allmänheten.

Läs mer om fondens förvaltningskoncept »

 

2018-03-06

VÄRDEUTVECKLING

Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 28 februari 2017 3.430 MSEK.

 

Läs mer » 

2018-03-06

NYA ANDELAR KAN TECKNAS 31 MARS

Förvaltningen av fonden Gladiator påbörjades den 1 februari 2005. Per den 28 februrari 2017 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 344,62 procent efter avdrag för förvaltningsarvode.

Läs mer »

2016-01-17

PRISBELÖNT FOND

Dagens Industri och Morningstar har utsett 2015 års stjärnförvaltare på den svenska fondhimlen. Den som Dagens Industri tycker är värd att belöna i kategorien Hedgefonder är Max Mitteregger med Gladiator.  

Läs mer »