Gladiator är en specialfond enligt enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden riktar sig till allmänheten.

Läs mer om fondens förvaltningskoncept »

 

2017-12-05

VÄRDEUTVECKLING

Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 30 november 2017 3.322 MSEK.

 

Läs mer » 

2017-12-05

NYA ANDELAR KAN TECKNAS 29 DECEMBER

Förvaltningen av fonden Gladiator påbörjades den 1 februari 2005. Per den 30 november 2017 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 323,39 procent efter avdrag för förvaltningsarvode.

Läs mer »

2016-01-17

PRISBELÖNT FOND

Dagens Industri och Morningstar har utsett 2015 års stjärnförvaltare på den svenska fondhimlen. Den som Dagens Industri tycker är värd att belöna i kategorien Hedgefonder är Max Mitteregger med Gladiator.  

Läs mer »