| AIF-förvaltaren | Fonden | Aktuellt | Dokument | Kontakt | In English |

 

Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, org nr 556663-3771 har den 24 mars 2015 erhållit Finansinspektionens tillstånd att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Dessförinnan bedrevs verksamheten enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder såsom fondbolag.
   
Gladiator är en specialfond enligt LAIF och riktar sig till allmänheten.
Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren.
   
Fonden är en lång/kort aktiefond, som normalt endast placerar i företag som har ett börsvärde om minst tre miljarder kr. För mer information om fondens förvaltningskoncept.
Läs mer här »
   
Läs mer om AIF-förvaltaren »
   
VÄRDEUTVECKLING »
   
Hämta teckningsanmälan»
   
Nästa teckningstillfälle»
   
Hämta faktablad pdf»
   
   
Gladiator har erhållit 5 stjärnor av Morningstar på 3 resp 5 år
 

   
Gladiator har erhållit 5 stjärnor av Morningstar på 3 resp 5 år

 

Disclaimer          producerad av Edita Communication med kraft från Eyebeep Publicering